Duurzame oplossingen die écht het verschil maken

Duurzame oplossingen die écht het verschil maken

Vandaag is het Wereldmilieudag. Deze dag is in het leven geroepen door de Verenigde Naties om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen. Een dag om extra stil te staan bij het nemen van je verantwoordelijkheid voor het verkleinen van je footprint. Natuurlijk zijn wij hier niet alleen vandaag mee bezig. Janssen de Jong Projectontwikkeling kiest al decennia voor duurzame oplossingen bij het ontwikkelen van projecten. Een van deze projecten is OAK.

Begin februari jl. heeft team OAK de tender voor Bosrijk in Eindhoven (kavel 2DE) gewonnen. De tenderjury van gemeente Eindhoven was erg te spreken over het duurzame karakter van het ingediende plan: “Het bevat een zeer compleet, uitgebreid en vernieuwend verhaal.” Wat deze duurzaamheidsmaatregelen inhouden, licht projectmanager Robbert van Tilborg hieronder toe.

Duurzame ambities
De ambitie van gemeente Eindhoven is om bij toekomstige ontwikkelingen die in de gemeente plaatsvinden, geen schadelijke materialen voor mens en milieu te gebruiken, maar juist materialen uit de aardkorst in gesloten kringlopen. Deze ambitie sluit naadloos aan op de ambities van Janssen de Jong Projectontwikkeling.

Robbert: “Voor OAK hebben wij dit vertaald in drie thema’s:

  • Gezondheid: de woningen worden gezond geproduceerd en geven samen met de omgeving van OAK alle handvatten voor een gezonde levensstijl, zowel fysiek als sociaal.
  • Natuur: we realiseren een plan met het landschap als één van de belangrijke uitgangspunten. Bij het realiseren van OAK gebruiken we circa 70% natuurlijke óf hergebruikte materialen en behalen we een MPG van 0,5.
  • Energie: de woningen van OAK worden energieneutraal opgeleverd en we stimuleren de bewoners om te kiezen voor duurzame energie- en wateroplossingen binnen- en buitenshuis.”

“We werken samen met een team professionals die deze drie thema’s in hun DNA verankerd hebben. Door het plan continu te toetsen op deze thema’s zijn bijzondere samenwerkingen ontstaan én kunnen we met OAK een concreet antwoord geven op de duurzame ambities van gemeente Eindhoven. Op deze manier geven we alle betrokkenen, van bestuurder tot consument, de keuze om bij te dragen aan een duurzame toekomst”, legt Robbert uit.

Aardgasloos bouwen
Deze thema’s kennen een nadere uiteenzetting in een negental duurzaamheidsambities. Eén daarvan is aardgasloos bouwen. Alle woningen worden aangesloten op het warmtenet van Meerhoven. “Deze duurzame warmtevoorziening geeft ons de kans om méér in te zetten op het realiseren van een gezond binnenklimaat. We zetten hiermee de samenwerking met de natuur voorop en we minimaliseren het toevoegen van techniek. We zetten bewust in op energieneutrale woningen (BENG 3 = 100%) in plaats van bijvoorbeeld Nul-op-de-Meter of energieleverend. Door het op een slimme manier toepassen van PV-panelen, houden we vanuit klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezondheid veel ruimte en flexibiliteit over om écht groene daken te creëren én daadwerkelijk veel bomen te kunnen aanplanten zonder beschaduwingsconflicten met de zonnepanelen” volgens Robbert. Verder worden er maatregelen genomen op het gebied van isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en geluidsreductie om de gezondheid van de woningen te optimaliseren.

Materialen
Natuurlijke materialisatie en modulair bouwen staan centraal binnen OAK. Het fundament hiervoor is het geprefabriceerde, modulaire en verplaatsbare bouwsysteem van Barli, al ruim 30 jaar dé specialist op het gebied van prefab houtbouw. Robbert: “Zo beperken we de sociale- en milieu-impact van de logistiek van de bouw door onder meer een snellere bouwtijd. We realiseren minder vervoersbewegingen, minder overlast en minder stikstof en CO2-uitstoot.”

Door tijdens de engineering na te denken over standaardmaten en onderdelen op maat te bestellen, wordt afval aan de bron voorkomen. Dat beetje wat overblijft wordt gescheiden en zo nodig afgevoerd naar de leverancier voor hergebruik of zorgt voor verwarming van de productiehal naast de gasloze warmtepompinstallatie.

Water
Water vervult een belangrijke rol binnen OAK; zo draagt het bij aan de reductie van hittestress en verbetering van de gezondheid. Door ook in de hoven en het landschap elementen met water toe te voegen, wordt een positieve bijdrage geleverd aan natuurspel, ontspanning en ontmoeting.
Door toepassing van een drainagelaag wordt hemelwater opgevangen op de daken en vertraagd afgevoerd, wat bijdraagt aan de verkoeling van de daken. Het water wordt vervolgens afgevoerd naar de wadi’s in het landschap.

Een speciaal element is de heuvel met waterschaal in de binnentuin van één van de twee bouwblokken. Hierin wordt een deel van het hemelwater opgevangen en opgeslagen in een ondergrondse watertank. In droge periodes kan dit gebruikt worden om de binnentuin te besproeien. De woningen worden verder opgeleverd met waterbesparende douchekop en kranen.

Biodiversiteit
Natuurinclusief is één van de hoofdthema’s binnen OAK. “Met ons plan versterken we het natuurlijke karakter van OAK en het omringende landschap. Minimale verharding en maximaal groen zijn hierin de uitgangspunten. Het landschap voorzien we van diverse inheemse beplantingstypes. In combinatie met een bloemrijkgrasland ontstaat hier een natuurlijk landschap met een afwisselend leefgebied voor vogels, vleermuizen, insecten, reptielen en amfibieën. In de architectuur van de woningen worden nestplekken gemaakt voor vogels en vleermuizen”, aldus Robbert.

Mobiliteit
Bij OAK hoort het stimuleren van meer sociale, gezonde en duurzame vormen van mobiliteit. Het accent komt te liggen op openbaar vervoer, fietsen en lopen en het verminderen van het gebruik van de privéauto. Robbert: “We plaatsen tien elektrische deelfietsen. Deze fiets brengt je in mum van tijd via de slow lane (snel fietspad) naar de binnenstad van Eindhoven. Het autogebruik ligt over het algemeen nog hoog, vandaar dat we samen met partner We Drive Solar drie jaar lang twee elektrische deelauto’s plaatsen voorzien van energie door een slimme bi-directionele laadpaal als duurzaam alternatief.” Autogebruikers en fietsers parkeren binnen OAK deels onder de woningen om ruimte te geven aan voetganger, spelende kinderen en de natuur.

Gezondheid, comfort & toekomstbestendig
Met OAK lopen we voorop als het gaat om het creëren van een gezonde woonomgeving. De private buitenruimten afgewisseld met de vele bomen, de groene daken, de pergola’s en het collectieve binnenhofje zorgen voor een natuurlijke verbinding met de omgeving. In die natuurrijke omgeving worden bewoners, ook mede door het mobiliteitsconcept, uitgenodigd om er te wandelen en fietsen, te spelen in de hoven en de water- en landschapselementen, maar ook om te ontspannen in bijvoorbeeld de private buitenruimten.
Een gezond binnenklimaat, veel natuurlijke lichtinval, duurzame en ecologische materialen en voldoende mogelijkheden voor ventilatie en frisse lucht zorgen voor optimaal woongenot in een OAK-woning.

“Kortom, kiezen voor één van de 45 woningen in OAK betekent bewust kiezen voor duurzame oplossingen die écht het verschil maken! Gezond en inclusief wonen, voor een duurzame toekomst voor jezelf én de wereld”, besluit Robbert.

Team OAK
Naast Janssen de Jong Projectontwikkeling en Barli bestaat team OAK onder andere uit: FAAM architects, LANDLAB landscape architects, Merosch, Ecoresult, De Enk Groen en Golf, New Horizon, We Drive Solar, Van Santvoort Makelaars, Chainable, FPW, Backbone Visuals, Connected Worlds, Department of the Built Environment TU/e en Stichting The Natural Step.