Verkoop OAK van start!

Verkoop OAK van start!

Het is zover, de verkoop van het project OAK, Bosrijk Eindhoven start vandaag.

Bekijk de brochure van het project.

Inschrijven kan in de brochure of op de website van oakbosrijk.nl. Schrijf je nu in! Je kunt je inschrijven tot 16 oktober 23.59 uur. 

De belangrijkste verkoopstukken zijn online beschikbaar op deze website onder het kopje downloads.  Hier vind je o.a. de prijslijst, de verkoopprocedure, alle verkooptekeningen, technische omschrijving en conceptovereenkomsten.

Let op: Inschrijven kan gedurende de hele inschrijfperiode, er wordt niet gekeken naar het moment of tijdstip van inschrijven. Vul alles zo volledig en nauwkeurig mogelijk in, de eventuele bijlage (aantonen financiële gegoedheid) moet gelijktijdig met je inschrijving ingediend te worden. Schrijf je één keer in per gezinssamenstelling, meerdere inschrijvingen worden uitgesloten.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met Van Santvoort Makelaars, zij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.

engels.kl

Sale Oak starts!

The time has come, the sale of the OAK, Bosrijk Eindhoven project starts today.

Have a look at the brochure!

You can register via the brochure or the website oakbosrijk.nl. Register now! You can register until October 16 23:59.

The most important sales items are available online on this website under the heading downloads. There you will find the price list, sales procedure, house drawings, technical descriptions, and draft agreements.

Please note: You can register during the entire registration period; the moment or time of registration is not considered.

Fill in everything as completely and accurately as possible, any attachment (financial solvency form) must be submitted at the same time as your registration. Complete one registration form per family composition, multiple registrations within a family composition are excluded.

Do you have questions? Please feel free to contact Van Santvoort Makelaars (real estate agents), they will be happy to help you make the right choice.