Team OAK:

“Focus op een duurzame en gezonde toekomst ” 

Circulaire koploper

Circulaire koploper

Met OAK staan we voor realiteitszin en haalbaarheid. Alles is nauwkeurig afgewogen en getoetst volgens de nieuwste BENG en MPG-methodieken. Noemenswaardig zijn de prestaties BENG3, TO-juli, de MPG en DPG. De eerste laat zien dat we energieneutrale gebouwen realiseren. De tweede laat zien dat de, vaak passieve, koelingsmaatregelen effectief en aantoonbaar zijn. De derde, met een MPG van 0,5, laat zien dat we met OAK ver vooroplopen ten aanzien van circulaire materialisatie. Het streven van het Rijk is namelijk dat een MPG van 0,5 pas in 2030 de norm zal zijn. Ook de Duurzaamheidsprestatie (DPG) is een belangrijke prestatie om de integrale prestatie op het gebied van energie én materialen weer te geven. Ook noemenswaardig is dat circa 70% van alle materialen per woning circulair is: d.w.z. biobased of hergebruikt. Wat ons betreft een benchmark voor verdere kavelontwikkelingen in Eindhoven!

De sleutel in handen voor circulaire woningbouw met lage MPG

De sleutel in handen voor circulaire woningbouw met lage MPG

De huidige Milieuprestatie gebouwen-norm (MPG) van 0,8 is makkelijk haalbaar, zegt aanbestedingsexpert Menno Schokker van Merosch.

‘Opdrachtgevers met circulaire ambities zouden moeten streven naar een nog lagere MPG, bijvoorbeeld 0,5.’ Dat dat mogelijk is, bewijst OAK Bosrijk. Dit is een project van 45 grondgebonden, energieneutrale en volledig demontabele woningen. Hier is een MPG-score van 0,47 gehaald dankzij modulaire houtskeletbouw en gevels waarin populierenhout is verwerkt.

Schokker: ‘Die populieren zijn lokaal geoogst en de productie van de bouwmodules vindt plaats bij Barli in het nabijgelegen Uden. Dat scheelt transportbewegingen en belast de natuurlijke omgeving minder.’